بیمار لاعلاج به دنبال مرگ خود خواسته

بیمار لاعلاج به دنبال مرگ خود خواسته

یک مرد انگلیسی ۶۷ ساله که به یک بیماری لاعلاج مبتلاست، تلاش می کند حق قانونی برای مرگ خودخواسته را به دست آورد. نوئل کان وی، به دلیل بیماری رشته های عصبی، قادر به حرکت نیست و به دلیل ضعیف تدریجی عضلاتش، نگران است که به گفته خودش در بدن خود دفن شود. حالا او به دنبال مرگ خودخواسته است و در این بین گروهی به نام Dignity in Dying از این درخواست، حمایت می کند.

فرگوس والش گزارش می دهد.