رأی دیوان عالی علیه دولت بریتانیا در پرونده برگزیت

رأی دیوان عالی علیه دولت بریتانیا در پرونده برگزیت

دیوان عالی بریتانیا حکم داده که دولت باید برای آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مجلس اجازه بگیرد. اکثر قضات دیوان عالی، با تأیید رأی دادگاه عالی، گفتند که چون خروج از اتحادیه اروپا، قوانین بریتانیا را تغییر می‌دهد، مجلس باید نظر بدهد. دولت ترزا می که قصد دارد تا پایان ماه مارس، یعنی دو ماه دیگر، فرآیند خروج را آغاز کند، اعلام کرده که به زودی لایحه‌ای در این باره به پارلمان می‌برد. تابستان ۵۲ درصد رأی‌دهندگان در یک همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می دهد.