'فرصت ۹۰ روزه ترامپ به پنتاگون برای ایجاد مناطق امن در سوریه'

گفته شده رییس جمهوری آمریکا ۹۰ روز به پنتاگون فرصت داده تا طرحی برای برقراری یک منطقه امن برای پناهندگان سوریه در شمال این کشور ارائه کند. طرحی که ترکیه خواهان آن بوده اما گفته باید منتظر جزییات آن شد و روسیه ابراز نگرانی کرده و گفته دراینباره با مسکو مشورت نشده.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.