از کارتر تا ترامپ؛ از عربستان تا ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از کارتر تا ترامپ؛ از عربستان تا ایران

دستور جنجالی رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا، تحت عنوان «حفاظت از مردم در برابر ورود تروریست های خارجی به آمریکا» صورت گرفته. این اقدام که ایرانیان را تحت تاثیر قرار می دهد چه سابقه ای دارد و منطق آن چه سوالاتی را مطرح می کند. محمد امینی گزارش می دهد