کمک بانک جهانی به تاجیکستان برای نظارت بر وضع یخچال‌های طبیعی این کشور

کمک بانک جهانی به تاجیکستان برای نظارت بر وضع یخچال‌های طبیعی این کشور

بانک جهانی برای نظارت بر وضع یخچال‌های طبیعی تاجیکستان حدود نیم میلیون دلار اختصاص داده است. این مبلغ برای ترمیم و تجهیز پایگاه‌های آب و هواشناسی این کشور هزینه می‌شود. نزدیک ۶۰ درصد ذخایر آب آسیای میانه از یخچال‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. پژوهشها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر سرعت آب شدن این یخچال‌ها تندتر شده است. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد: