زندگی در شرق حلب دو ماه پس از پایان جنگ

حلب که زمانی پر جمعیت‌ترین شهر سوریه بود، اثری از رونق سال‌های گذشته ندارد. جنگ تقریبا همه بخش‌های شرقی شهر را ویران کرده و خیابان‌ها هنوز مملو از آوارند. بعضی در سال‌های جنگ در حلب ماندند و ده‌ها هزار نفر بعد از خاموش شدن صدای بمباران و تیراندازی به شهر بازگشته‌اند. اما آن طور که باران عباسی در گزارشش می‌گوید، ساکنان شرق حلب به سختی زندگی خود را می‌گذرانند.