رقابت هزاران مرد برهنه برای کسب لقب در ژاپن

رقابت هزاران مرد برهنه برای کسب لقب در ژاپن

هزاران مرد ژاپنی، در حالی که تنها تنپوششان یک لنگ است برای کسب لقب با هم رقابت کردند. این جشنواره سالانه در معبد بوداییان در شهر اوکایاما برگزار می‌شود.