ادامه همکاری آمریکا با ناتو در عین تاکید بر ضرورت افزایش بودجه نظامی اعضا

ادامه همکاری آمریکا با ناتو در عین تاکید بر ضرورت افزایش بودجه نظامی اعضا

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید که این کشور به ناتو متعهد است ولی خواهان افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی است. آقای پنس می گوید که توقع مردم آمریکا این است که کشورهای دیگر هم در ناتو نقش فعالتری بازی کنند. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، اظهارات او درباره ناتو و اتحادیه اروپا در این طرف اقیانوس اطلس نگرانی هایی ایجاد کرده بود. فرداد فرحزاد گزارش می دهد: