عکس خبر؛ رنگین‌کمان آتشین آسمان سنگاپور را نقاشی کرد

رنگین‌کمان آتشین آسمان سنگاپور

منبع تصویر، Fazidah Mokhtar

پدیده نادر تشکیل ابرهای رنگین که بعدازظهر دیروز دوشنبه دوم اسفند (۲۰ فوریه) آسمان سنگاپور را نورانی کرد برای یک ربع شهروندان سنگاپوری را مشغول کرده بود.

عده‌ای این پدیده را به "رنگین‌کمان آتشین" تشبیه کردند که عموما در زمان خروج تشعشات نور از ابرهای یخ زده اتفاق می‌افتد.

بعضی دیگر اما آن را به تغییر رنگ و "قوس و قزح" تشبیه کردند که در زمان خروج نور از قطرات آب یا تکه‌های کوچک یخ رخ می‌دهد.

این پدیده در بسیاری از نقاط جزیره قابل مشاهده بود.

منبع تصویر، Zhou Guang Ping

منبع تصویر، Zhou Guang Ping

منبع تصویر، Benjamin Kong

منبع تصویر، @HamsLuminiq