همت یغنابی ‌های تاجیکستان برای حفظ یک زبان بدون خط

امروز روز بین المللی زبان مادری است. زبان یغنابی، از زبانهای کهن، همچنان در تاجیکستان رایج است. این زبان ادامه زبان سغدی است که یکی از زبان‌های ایرانی دوره میانه محسوب می‌شود. در سی سال اخیر برای حفظ و گسترش زبان یغنابی تلاش‌هایی صورت گرفته. اما به گفته پژوهشگران، دولت تاجیکستان باید برای حفظ این زبان بدون خط، آموزش آن را برای نسل جوان یغنابی‌ها به راه اندازد. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.