ایلدار دادین، فعال مخالف دولت روسیه با حکم دیوان عالی آزاد شد

دادین و پلیس روسیه

منبع تصویر، ALEXANDER BAROSHIN

توضیح تصویر،

پرونده آقای دادین تبدیل به یک نماد عدم تحمل روزافزون مخالفان در روسیه شد

دیوان عالی روسیه با صدور حکمی ایلدار دادین، یکی از فعالان مخالف دولت را از زندان آزاد کرده است. او اولین کسی بود که تحت قوانین جدید ضد تظاهرات در روسیه محکوم شده بود.

براساس گزارش رسانه‌های روسیه دادگاه گفته است پرونده علیه او باید لغو شود و او "حق برقراری حقوق و کرامت" خود را دارد.

آقای دادین دسامبر ۲۰۱۵ به دلیل یک سری اعتراضات به تحمل دو سال و نیم زندان محکوم شد.

او نوامبر گذشته گفت در زندانی واقع در شمال غرب روسیه شکنجه شده است.

مقامات این ادعا را رد کردند اما او را به زندانی دیگر انتقال دادند.

حکم دادگاه درباره رهایی او در پی تصمیم دادگاه قانون اساسی روسیه در مورد لزوم بازنگری پرونده او در ماه جاری صادر می شود.

آقای دادین براساس یکی از بند‌های قانون جدید ضد تظاهرات که نقض مکرر آن را جرم تلقی می کند محکوم شده بود.

او در ابتدا به سه سال زندان برای یک سری اعتراضات از جمله خاموش ایستادن در خیابان با در دست داشتن پلاکاردی به عنوان اعتراض محکوم شده بود، هر چند این حکم سپس کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: