زنان آلبانیایی قریانی سوداگران انسان می‌شوند

زنان آلبانیایی قریانی سوداگران انسان می‌شوند

قاچاق انسان در اروپا، معضلی رو به رشد است. هر سال بیش از سه هزار نفر فقط به بریتانیا آورده می‌شوند. آنها از کشورهای مختلفی قاچاق می‌شوند، اما در سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود یک پنجم قربانیان، اهل آلبانی بودند. بیشترشان زن هستند و اکثرشان وادار به روسپیگری شده‌اند.

ریتا چکروباتی گزارش می‌دهد.