آسیب اقتصادی تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان

آسیب اقتصادی تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که مسدود بودن مرزها با پاکستان میلیون‌ها دلار به اقتصاد آسیب می‌زند. از هفته پیش که پاکستان دو گذرگاه مرزی را بست، گفتگوها درباره بازگشایی آنها تا حالا نتیجه نداده. تنش‌های سیاسی، سقف مبادلات تجاری بین دو کشور را از حدود سه میلیارد دلار به زیر یک میلیارد رسانده.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.