صدای گریه کودک زیر آوار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای گریه کودک زیر آوار

تصاویر نیروهای دفاع مدنی سوریه از جنگ سوریه پس از بمبارانی که ظاهرا در محله‌ای در دمشق رخ داده، نشان می‌دهد دختری خردسال به نام آیه، زنده از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود.

هشدار: تصاویر دلخراش