خالص مهاجرت به بریتانیا کاهش یافته است

تابلو در مرز بریتانیا

منبع تصویر، AP

خالص مهاجرت به بریتانیا طی یکسال منتهی به سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است.

اداره آمار ملی بریتانیا گفته که در این مدت تفاوت بین مجموع کسانی که به این کشور مهاجرت و کسانی که به خارج از آن مهاجرت کرده‌اند، ۲۷۳ هزار نفر بوده که نسبت به یک سال قبل از آن ۴۹ هزار نفر کمتر است.

به گفته این مرکز، برای اولین بار است که خالص مهاجرت به بریتانیا طی دو سال اخیر پایین‌تر از ۳۰۰ هزار نفر بوده است.

اما این میزان پایینتر از سقف تعیین شده توسط دولت است که ۱۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

براساس گزارشها در کل ۵۹۶ هزار نفر به کشور، مهاجرت کرده اند که از آن جمله ۲۶۸ هزار نفر اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۲۵۷ هزار نفر اتباع کشورهای غیر اتحادیه اروپا و ۷۱ هزار نفر دارای تابعیت بریتانیا بوده‌اند.

این ارقام بالاترین نرخ مهاجرت رومانی‌ها و بلغارستانی‌هارا شامل می شود که ۷۴ هزار نفررا تشکیل داده است.

برآورد شده است که تا ماه سپتامبر سال گذشته حدود ۳۲۳ هزار نفر بریتانیارا ترک کرده اند که نسبت به سال قبل ۲۶ هزار نفر بیشتر است.

در این مدت میزان مهاجرت اتباع بریتانیا نسبت به اتباع خارجی از این کشور بالاتر بوده و ۱۲۸ هزار نفر را تشکیل داده است. در همان حال ۱۰۳ هزار اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۹۳ هزار اتباع کشورهای غیراتحادیه اروپای مقیم بریتانیا این کشوررا ترک کرده‌اند.

خالص مهاجرت که در واقع میزان تفاوت میان شمار افراد وارد شده و خارج شده از بریتانیا است، برای بار نخست است که نسبت به سال قبل پایین است.

اگرچه این کاهش قابل توجه است کسی نمی‌تواند به صورت دقیق عوامل آن را برشمرد.

آمار ارائه شده نتایج بررسی مهاجیرت پس از برگزاری رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. اما کارشناسان می گویند هنوز اظهار نظر در باره تاثیر این رفراندوم روی مهاجرت در درازمدت "خیلی زود" است.