نخست‌وزیر ایرلند خواهان بررسی ایرلند واحد در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد

نخست وزیر ایرلند و رئیس کمیسیون اروپا

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

رئیس کمیسیون اروپا با نخست وزیر ایرلند ملاقات کرد

اندا کنی، نخست‌وزیر جمهوری ایرلند، در ملاقات با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، گفت کشورش خواهان بررسی گزینه ایرلند واحد در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. آقای یونکر هم در این ملاقات گفت که اروپا خواهان "مرز سخت" میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی نیست.

آقای کنی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا خواهان این شد که در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گزینه احتمالی اتحاد دو ایرلند بررسی شود.

نخست وزیر جمهوری ایرلند با اشاره به سابقه مورد مشابه اتحاد آلمان شرقی و غربی گفت در صورت جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و اتحاد آن با جمهوری ایرلند، باید این امکان فراهم باشد که ایرلند شمالی وارد اتحادیه اروپا نیز بشود.

دولت بریتانیا بنا دارد که در هفته‌های آتی روند خروج از اتحادیه اروپا را رسما آغاز کند. از زمان آغاز این روند، تحقق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال زمان می‌برد و در این مدت دو طرف درباره جوانب خروج بریتانیا مذاکره می‌کنند.

نخست وزیر ایرلند پیش‌بینی کرد ممکن است "تاخیر اندکی" در آغاز رسمی روند خروج بریتانیا پیش بیاید.

ژان کلود یونکر در پی دیدار با اندا کنی گفت اتحادیه اروپا نمی‌خواهد شاهد بازگشت "مرز سخت" میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی باشد. او گفت ایرلند و اتحادیه اروپا باید همکاری کنند تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کمترین اثر را بر ایرلند بگذارد.

جمهوری ایرلند ۸۰ سال است که از پادشاهی متحده بریتانیا مستقل شده است، اما ایرلند شمالی، بخشی از جزیره ایرلند با جمعیت کمتر از دو میلیون نفر، بخشی از بریتانیا است.

گروه‌هایی در ایرلند شمالی خواهان جدایی از بریتانیا و تشکیل ایرلند واحد هستند و این منطقه دهه‌ها صحنه خشونت‌های سیاسی و درگیری‌های فرقه‌ای بوده است.

در همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حدود ۵۶ درصد مردم ایرلند شمالی رای به ماندن در اتحادیه دادند.