بازگشت بائو بائو از آمریکا به چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت بائو بائو از آمریکا به چین

ائو بائو، همه عمرش را در باغ وحش ملی اسمیت سونیِن در واشنگتن سپری کرده و ستاره محبوب بازدید کننده‌ها بود. این پاندای سه سال و نیمه دیروز به چین رسید. اما چرا بائو بائو، راهی این سفر ۱۶ ساعته شد؟

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.