بازگشت بائو بائو از آمریکا به چین

بازگشت بائو بائو از آمریکا به چین

ائو بائو، همه عمرش را در باغ وحش ملی اسمیت سونیِن در واشنگتن سپری کرده و ستاره محبوب بازدید کننده‌ها بود. این پاندای سه سال و نیمه دیروز به چین رسید. اما چرا بائو بائو، راهی این سفر ۱۶ ساعته شد؟

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.