نیروهای عراقی فرودگاه موصل را از داعش گرفتند

نیروهای عراقی فرودگاه موصل را از داعش گرفتند

نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای آمریکایی موفق شده اند فرودگاه موصل و یک پایگاه نظامی نزدیک شهر را بدست بگیرند. گرچه شبه نظامیان داعش همچنان خمپاره پرتاب می‌کنند. گروه داعش بیش از دو سال و نیم است که موصل را در کنترل دارد. اما نیروهای عراقی موفق شده‌اند آنها را از شرق شهر بیرون کنند و این هفته عملیات برای تصرف غرب موصل را آغاز کرده اند.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.