گزارش نفیسه کوهنورد  از خط مقدم نبرد موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش نفیسه کوهنورد از خط مقدم نبرد موصل

نیروهای عراقی وارد غرب موصل شده‌اند. نفیسه کوهنورد از خط مقدم گزارش می‌دهد. این ویدیو را با صدا ببینید.