اتهامات سوءاستفاده نیروهای حافظ صلح از کودکان

اتهامات سوءاستفاده نیروهای حافظ صلح از کودکان

هفته آینده قرار است بازرسان سازمان ملل متحد نتایج تحقیقات درباره اتهامات سوءاستفاده نیروهای حافظ صلح از کودکان را اعلام کنند. سوء استفاده بعضی صلح بانان، زندگی کودکان در مناطق بحرانی را تیره و تار کرده. در بعضی موارد تجاوز به کودکان در ازای غذا صورت گرفته. در گزارش فرگال کین جزئیاتی است که ممکن است ناراحت کننده باشد.