مالزی: کیم جونگ نام با دستمال آغشته به گاز اعصاب کشته شد

مالزی: کیم جونگ نام با دستمال آغشته به گاز اعصاب کشته شد

مقامات مالزی میگویند ماده ای که برای مسموم کردن برادر ناتنی رهبر کره شمالی استفاده شده، گاز اعصاب «وی ایکس» است. ماده سمی که یک صدم گرم آن کشنده است. یازده روز پیش بود که در فرودگاه کوالالامپور یک زن دستمالی آغشته به این ماده را به صورت "کیم جونگ نام" زد و او را کشت. مالزی میگوید رابطه اش را با کره شمالی بازبینی خواهد کرد. ژیار گل گزارش می دهد.