بازار داغ کارناول در برزیل؛ از لباس گل گلی تا بدن های گلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار داغ کارناول در برزیل؛ از لباس گل گلی تا بدن های گلی

در برزیل کارناوال های مختلف موسیقی و رقص در حال برگزاری است. از کارناوال رنگارنگ و پر جنب و جوش ریو گرفته تا کارناوال گِل در شهر ساحلی پاراچی. جشنی که در آن از زرق و برق کارناوال های معمول این کشور خبری نیست و لباس شرکت کنندگان از آب و گِل است. مهدی بیگی گزارش می دهد: