بازار داغ کارناول در برزیل؛ از لباس گل گلی تا بدن های گلی

در برزیل کارناوال های مختلف موسیقی و رقص در حال برگزاری است. از کارناوال رنگارنگ و پر جنب و جوش ریو گرفته تا کارناوال گِل در شهر ساحلی پاراچی. جشنی که در آن از زرق و برق کارناوال های معمول این کشور خبری نیست و لباس شرکت کنندگان از آب و گِل است. مهدی بیگی گزارش می دهد: