داعش؛ بت شکن یا قاچاقچی آثار باستانی

یونسکو، نهاد حفاظت و حمایت از آثار فرهنگی سازمان ملل می گوید که ابعاد خساراتی که داعش به آثار باستانی عراق وارد کرده، وسیعتر از چیزی است که تصور می شد. مناطقی که در سالهای اخیر به دست داعش افتاد، به لحاظ تاریخی محل بعضی از ارزشمندترین ماندگارهای بشری بودند که داعش بسیاری از را تخریب کرد. حالا با شکست داعش در نقاط مختلف، بازسازی آثار تاریخی هم مد نظر قرار گرفته. محمد امینی گزارش می‌دهد.