گزارش بی بی سی فارسی از زندگی در شرق موصل؛ پس از دو سال و نیم سلطه داعش

جنگ براى پس گرفتن كامل موصل ادامه دارد و به گفته مركز فرماندهى عمليات موصل، نيروهاى واكنش سريع عراق، امروز توانستند داعش را از محله طيَران به طور کامل عقب برانند. همزمان با نبرد در غرب موصل، مردم در شرق شهر در تلاش براى برگشتن به زندگى عادى بعد از داعش و جنگ هستند، اما با سختيهاى بسيار. خبرنگار ما نفيسه كوهنورد به شرق موصل سفر كرده و پاى صحبت ساكنان آن نشسته است.