پیشنهاد اسرائیل به اعراب برای تشکیل اتحاد دفاعی برابر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد اسرائیل به اعراب برای تشکیل اتحاد دفاعی برابر ایران

اسرائیل به کشورهای عرب پیشنهاد کرده که یک اتحادیه دفاعی مانند ناتو در برابر ایران تشکیل دهند. وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورهای عرب ِ «میانه رو» دریافته‌اند که بزرگترین خطر علیه آنها از جانب ایران است. پیش‌تر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که دولت آمریکا و بعضی کشورهای عرب مشغول مذاکره برای تشکیل چنین سازمانی با همکاری اطلاعاتی اسرائیل‌اند. مجید خیام دار گزارش می دهد: