پناه به کلیسا از ترس تیغ داعش؛ زندگی مسیحیان مصر در تبعید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناه به کلیسا از ترس تیغ داعش؛ زندگی مسیحیان مصر در تبعید

افزایش حمله های داعش در شمال صحرای سینا در مصر صدها نفر از مسیحیان قبطی را مجبور به فرار از این منطقه کرده. آنها در شهر اسماعیلیه پناه گرفته اند. در دو هفته اخیر هفت نفر از این مسیحیان در شمال صحرای سینا کشته شده اند. داعش بارها به مسیحیان قبطی حمله کرده. این اقلیت دینی ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند.

سالی نبیل گزارش می دهد.