دموکرات‌ها در آمریکا:  وزیر دادگستری از مقامش استعفا کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دموکرات‌ها در آمریکا: وزیر دادگستری از مقامش استعفا کند

در آمریکا، دموکراتها همچنان اصرار دارند که وزیر دادگستری از مقامش استعفا کند. آنها، جف سشنز را متهم کرده اند که در سنا گفته بود در رقابتهای انتخاباتی با مقامهای روسی دیدار نداشته درحالیکه دوبار با سفیر روسیه ملاقات کرده. آقای سشنز میگوید دروغ نگفته بود چون این دیدارها سیاسی نبوده اما نهایتا پذیرفت که از روند تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا کناره‌گیری کند. هادی نیلی از واشنگتن گزارش میدهد: