هتل بنکسی در بیت لحم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هتل بنکسی در بیت لحم

جدیدترین اثر بنکسی، هنرمند ناشناس اما بسیار مشهور،یک هتل در بیت لحم است. درست در چند قدمی دیواری که کرانه باختری رود اردن را از اسرائیل جدا می‌کند. اگرچه این هتل آماده پذیرایی از مهمانان است، اما ساختش بیشتر یک پیام سیاسی است از مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها.

آلکس فورسایت، گزارش می‌دهد.