نبرد برای باز پس‌کیری موصل از داعش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد موصل ادامه دارد

نبرد برای بازپس گیری موصل از داعش ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق موفق شده‌اند یکی دیگر از پل‌های استراتژیک موصل را تصرف کنند که شرق و غرب شهر را به هم وصل می‌کند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.