نبرد موصل ادامه دارد

نبرد برای بازپس گیری موصل از داعش ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق موفق شده‌اند یکی دیگر از پل‌های استراتژیک موصل را تصرف کنند که شرق و غرب شهر را به هم وصل می‌کند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.