دولت آمریکا 'ممکن است اعضای خانواده ها را در مرز جنوبی جدا کند'

بالا رفتن کودکان و جوانان از حصار مرزی در سیوداد خوارز حق نشر عکس Getty Images

دولت آمریکا می گوید به طرحی برای جدا کردن کودکان از والدین آنها در صورت دستگیر شدن به هنگام عبور غیرقانونی از مرز می اندیشد.

جان کلی وزیر امنیت ملی به شبکه خبری سی ان ان گفت که این تلاشی برای منصرف کردن خانواده هایی است که سفر خطرناک از آمریکایی مرکزی را در پیش می گیرند.

ده ها هزار نفر متشکل از والدین و کودکانی که بسیاری از آنها از خشونت ها در هندوراس و السالوادور می گریزند در مرزهای آمریکا دستگیر شده اند.

گاه سال ها طول می کشد تا به وضعیت آنها در دادگاه ها رسیدگی شود.

براساس گزارش هایی که روز جمعه منتشر شده بود سیاست تازه به معنی تحت بازداشت قرار گرفتن پدر و مادرها تا زمان کامل شدن فرآیند پذیرش یا اخراج است.

در همین مدت فرزندان آنها تحت سرپرستی وزارت بهداشت و خدمات انسانی قرار خواهند گرفت تا اینکه در اختیار بستگان آنها در آمریکا یا سرپرستی که دولت تعیین کرده قرار گیرند.

آقای کلی روز دوشنبه در واکنش به گزارش ها در این زمینه گفت: "بله من درحال بررسی آن هستم. تا باعث منصرف کردن مردم از عبور از این شبکه خطرناک شوم. این دقیقا چیزی است که مشغول بررسی آن هستم."

"خوب از این بچه ها مراقبت خواهد شد تا به وضعیت پدر و مادرهای آنها رسیدگی شود."

او تاکید کرد که "تقریبا هر کاری خواهد کرد" تا مردم آمریکای مرکزی را از این "شبکه خیلی خیلی خطرناک" برای عبور از مکزیک منصرف کند.

حق نشر عکس Getty Images