تلاش برای حذف خودروهای دیزلی از جاده‌های لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حذف خودروهای دیزلی از جاده‌های لندن

دولت بریتانیا می‌کوشد تا در ۱۳ سال آینده خودروهای دیزلی را از جاده‌های پایتخت حذف کند. خودروهای دیزلی عامل اصلی آلودگی هوای لندن هستند که در بعضی نقاط چندین برابر حد مجاز آلودگی هوا در اتحادیه اروپاست.

مسئولین لندن برای مهار آلودگی هوا و تبعات ان چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط