'اما واتسون٬ به ایده‌آل‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه خیانت کرده است'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'اما واتسون٬ به ایده‌آل‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه خیانت کرده است'

اما واتسون٬ هنرپیشه بریتانیایی و فعال حقوق زنان٬ می گوید هرکس اختیار بدن خود را دارد و نمایش بخشی از آن، نشانه‌ی پشت کردن به آرمان‌های عدالت جنسیتی نیست. انتشار عکس اما واتسون در مجله «وَنیتی‌فِر» در حالی که بخشی از پستان او ‌پیداست٬ باعث انتقاد تند و گسترده منتقدانی شده که می‌گویند این فعال حقوق زنان به ایده‌آل‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه خیانت کرده است. اما واتسون٬ سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور زنان است و سخنرانی‌های او در اجلاس‌های جهانی برای برابری زنان مشهور است. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.