بزر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسیه در صدمین سالگرد انقلاب کبیر این کشور آن را به فراموشی می‌سپارد

امروز هشت مارس، یکصدمین سالگرد شروع انقلاب روسیه است. انقلاب ۱۹۱۷ به یک امپراطوری خاتمه داد و زمینه را برای ایجاد اتحاد جماهیر شوروی آماده کرد. امروز اما این انقلاب در روسیه مسئله‌ای است اختلاف برانگیز. روسیه امسال این سالگرد را رسما جشن نخواهد گرفت. کسری ناجی در گزارشی از واقعه‌ای گزارش می‌دهد که بعضی‌ها در روسیه آن را یک پیروزی می‌دانند و بعضی دیگر آن را یک فاجعه.