وقتی بچه‌ها، مصاحبه تلویزیونی پدر را به هم زدند

پروفسور رابرت کلی در میانه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بی‌بی‌سی بود که ناگهان در اتاقش باز شد و دو فرزندش وارد شدند.