وقتی بچه‌ها، مصاحبه تلویزیونی پدر را به هم زدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقتی بچه‌ها، مصاحبه تلویزیونی پدر را به هم زدند

پروفسور رابرت کلی در میانه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بی‌بی‌سی بود که ناگهان در اتاقش باز شد و دو فرزندش وارد شدند.