مصاحبه با شهردار لندن؛ طرح ویژه ترافیک برای اتوبوس‌های شهری آلاینده هوا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با شهردار لندن؛ طرح ویژه ترافیک برای اتوبوس‌های شهری آلاینده هوا

از جمله کارهایی که شهردار لندن برای مقابله با آلودگی هوا کرده، ایجاد مناطقی است که در آن، تنها اتوبوس‌هایی که میزان آلایندگیشان کم است، اجازه رفت و آمد دارند. صادق خان همچنین قصد دارد از سال دیگر، فقط اتوبوس پاک بخرد. رعنا رحیم پور از شهردار لندن درباره اجرای این طرح پرسیده: