شواهدی درباره تجاوز جنسی و قتل عام علیه اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شواهدی درباره تجاوز جنسی و قتل عام علیه اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار

بی بی سی به شواهدی دست پیدا کرده درباره تجاوز جنسی و قتل عام هایی که نیروهای امنیتی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینجا مرتکب شده اند، درست از پاییز امسال تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر به بنگلادش فرار کرده اند. جونا فیشر، خبرنگار بی بی سی گزارشی از بنگلادش فرستاده، در این گزارش صحنه هایی ناراحت کننده دیده می شود: