تنگ تر شدن حلقه محاصره در آخرین سنگر داعش در عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنگ تر شدن حلقه محاصره در آخرین سنگر داعش در عراق

موصل، پر جمعیت‌ترین شهر عراق بعد از بغداد است. تخمین زده می شود حدود ششصد هزار نفر هنوز در مناطق تحت کنترل داعش گیرمانده‌اند. این غیرنظامیان به غذا و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند سازمان ملل و نهادی های حقوق بشری در باره سرنوشت آنها ابراز نگرانی کرده اند. نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.