وزیر اول اسکاتلند خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال شد

نیکولا استورجن حق نشر عکس AFP

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، گفته است که از پارلمان اسکاتلند خواهد خواست درخواست برگزاری همه‌پرسی مجدد استقلال این کشور از بریتانیا را تصویب کند. کمی بیش از دو سال پیش، یک همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند برگزار شد، اما جدایی این کشور از بریتانیا رأی نیاورد.

خانم استورجن گفته که انتظار دارد این همه‌پرسی بین پاییز سال آینده (۲۰۱۸) و بهار سال ۲۰۱۹ برگزار شود.

بریتانیا از اتحاد سه کشور انگلستان، اسکاتلند و ولز به اضافه ایرلند شمالی تشکیل شده است. پادشاهی اسکاتلند در سال ۱۷۰۷ با اتحاد با پادشاهی انگلستان کشور پادشاهی بریتانیا را تشکیل دادند.

خانم استورجن که رهبر حزب استقلال اسکاتلند، حزب حاکم در این کشور است، می گوید که رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا وضعیت را تغییر داده و مردم اسکاتلند باید بتوانند دوباره نظر خود را در مورد استقلال از بریتانیا اعلام کنند.

اکثر رأی دهندگان در اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، اما در کل بریتانیا اکثریت با طرفداران خروج بود.

خانم استورجن گفته است که همه پرسی دوباره برای حفظ منافع اسکاتلند ضروری است.

برگزاری همه پرسی نیازمند تصویب پارلمان بریتانیاست که اسکاتلند در آن ۵۹ کرسی دارد.

سخنگوی ترزا می، رهبر حزب حاکم محافظه کار و نخست وزیر بریتانیا در واکنش به اظهارات وزیر اول اسکاتلند گفته است که شواهد "به‌ روشنی نشان می‌دهد که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی نیستند."

حزب محافظه کار بیش از نیمی از کرسی های پارلمان بریتانیا را در اختیار دارد.

سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته است: "مردم اسکاتلند حدود دو سال پیش به ماندن در بریتانیا رأی دادند و دولت اسکاتلند گفته بود که این رأی گیری فقط یک بار در این نسل اتفاق می افتد".

سخنگوی خانم می افزوده است که "برگزاری یک همه‌پرسی دیگر مایه تفرقه خواهد بود و به بی‌ثباتی اقتصادی موجود دامن می‌زند."

اما خانم استورجن تاکید کرده است که مردم کشورش باید بین "خروج سخت" (خروج کامل و بدون انعطاف از اتحادیه اروپا و بازار واحد) و استقلال کشورشان حق انتخاب داشته باشند.