موافقت مجالس بریتانیا با طرح دولت برای خروج از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقت مجالس بریتانیا با طرح دولت برای خروج از اتحادیه اروپا

پارلمان بریتاینا به لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا رای داد. امروز قرار است که بر این رای مهر سلطنتی زده شود. به این ترتیب راه برای ترزا می نخست وزیر بریتانیا باز شده تا روند خروج از اتحادیه اروپا را رسما تا دو هفته دیگر شروع کند. همزمان وزیر اول اسکاتلند پیشنهاد یک همه پرسی دیگر برای استقلال از بریتانیا را مطرح کرده. البته وزیر خارجه اسپانیا گفته در صورتی که اسکاتلند از بریتانیا جدا شود، باید دوباره برای ورود به اتحادیه اروپا تقاضا بدهد. نگین شیرآقایی گزارش می دهد: