افزایش انتقادها از عملکرد رئیس جمهوری فیلیپین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش انتقادها از عملکرد رئیس جمهوری فیلیپین

در فیلیپین، یک نماینده پارلمان کمپینی را برای استیضاح رودریگو دوترته، رییس جمهوری، آغاز کرده. آقای دوترته متهم شده که پشت قتل‌های فراقانونی است. در آنچه او جنگ علیه مواد مخدر خوانده، هزاران نفر کشته شده‌اند. هرچند فعالان حقوق بشر چندان امیدوار نیستند که تلاش در پارلمان به جایی برسد، اما معاون او هم صدایش درآمده.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.