لحظه برخورد گدازه‌های آتشفشان کوه اتنا به خبرنگاران بی‌بی‌سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لحظه برخورد گدازه‌های آتشفشان کوه اتنا به خبرنگاران بی‌بی‌سی

اوائل صبح امروز برای سومین بار در سه هفته اخیر از کوه اتنا خاکستر و گدازه فوران کرده است

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل مرتفع‌ترین و فعال‌ترین کوه آتشفشانی اروپا است.

این آتشفشان در جزیره سیسیل ایتالیا در صد سال اخیر فعال نبوده است.

تیمی از بی‌بی‌سی و گردشگران در محل بودند که به علت اصابت گدازه‌ها دچار جراحت اندکی شدند و محل را ترک کردند.