رویدادهای تلخ و شیرین تاجیکستان در سالی که گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویدادهای تلخ و شیرین تاجیکستان در سالی که گذشت

درگذشت اسلام کریمف، رئیس جمهوری ازبکستان در شش و نیم ماه پیش تحول مهمی در فضای سیاسی آسیای میانه‌ محسوب می‌شود. با رفتن آقای کریمف، روابط ازبکستان با همسایه‌هایش، از جمله با تاجیکستان بهتر شده. در یک سال اخیر، اوضاع مناطق مرزی افغانستان با جمهوریهای آسیای میانه‌ ناآرام باقی ماند. پیوستن دهها نفر از مردم کشورهای منطقه به داعش در خاک افغانستان نگرانی های امنیتی را عمیق تر کرده. دو روز به پایان سال جاری خبرنگارمان سهراب ضیا مروری کرده بر مهمترین رویدادهای یک سال اخیر در تاجیکستان.