نیم نگاهی به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیم نگاهی به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان

هر سال عید، مردم در ایران و افغانستان در کنار مراسم سنتی نوروز، نیم نگاهی به پیامهای نوروزی رهبران کشورهای خود و دیگر کشورها دارند تا از لا به لای تعارفات معمول، روندی که سیاست در سال پیش رو خواهد داشت را هم حدس بزنند و تفسیر کنند. شهریار صیامی نگاهی کرده به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان.

موضوعات مرتبط