آلبوم عکس: جشن‌های نوروزی تاجیکستان

جشن‌های نوروزی تاجیکستان امسال در شهر ترسون زاده در ۶۰ کیلومتری غرب دوشنبه پایتخت برگزار شده‌اند. روز سه شنبه ۲۱ مارس . عکس ها از ناظم قلندروف، عکاس تاجیک است که در این جشن‌ها شرکت کرده است.

موضوعات مرتبط