یادبود 32 کشته بمب گذاری در فرودگاه و مترو بروکسل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یادبود ۳۲ کشته بمب گذاری در فرودگاه و مترو بروکسل

بلژیک اولین سالگرد حمله های بروکسل را برگزار کرده. بمبگذاری در فرودگاه و متروی بروکسل جان ۳۲ نفر را گرفت و بیش از سیصد زخمی بر جای گذاشت. نیکلاس نیک سادات گزارش می دهد.