قربانیان حادثه لندن شهروندانی از  کشورهای مختلف  جهان بودند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قربانیان حادثه لندن شهروندانی از کشورهای مختلف جهان بودند

افرادی که در حمله دیروز کشته و مجروح شدند فقط بریتانیایی نیستند. شهروندانی از ۱۱ کشور جهان مجروح شدند و در بیمارستان تحت درمان هستند. از کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، کره جنوبی، لهستان و رومانی...

در پی حمله دیروز، رهبران جهان با بریتانیا همدردی کرده و وعده دادند که در مبارزه با تروریسم یکدیگر را تنها نخواهند گذاشت.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.