هویت مهاجم پارلمان لندن اعلام شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویت مهاجم پارلمان لندن اعلام شد

پلیس لندن هویت مهاجم حمله دیروز در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا را اعلام کرد. مهاجم مردی ۵۲ ساله بنام خالد مسعود متولد بریتانیا است. معلوم شده مهاجم در گذشته تحت نظر سرویس‌های امنیتی بوده. امروز وزیر امنیت داخلی بریتانیا گفت این حمله نتیجه کوتاهی اطلاعاتی نیروهای امنیتی نبود. گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز را به عهده گرفته است. در این حمله علاوه بر مهاجم یک پلیس و دو نفر دیگر کشته شدند. پلیس در لندن و بیرمنگام، سه زن و پنج مرد را در ارتباط با حمله دیروز دستگیر کرد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.