چهارصد هزار عراقی در موصل  مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارصد هزار عراقی در موصل مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند

سازمان ملل تخمین زده که ۴۰۰ هزار عراقی در موصل میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان داعش گیر افتاده اند. به گفته این سازمان این عده مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند. جرمی بوئن از حاشیه شهر قدیمی گزارش می دهد.