دختران رهبران جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران رهبران جهان

ایوانکا ترامپ که برای خودش در کاخ سفید دفتری دارد جایگاهش را به عنوان قوی‌ترین زن در دولت دونالد ترامپ تثبیت کرده است. زنان موفق اهل کسب و کار که عنوان یا حقوق رسمی نخواهند داشت پدیده تازه‌ای در فهرست رو به رشد دختران عالی‌مقام رؤسای جمهور و رهبران کشورهای جهان هستند.