موفقیت و ناکامی اتحادیه اروپا در شش دهه گذشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت و ناکامی اتحادیه اروپا در شش دهه گذشته

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا به رهبران عضو این اتحادیه هشدار داده که یا این اتحادیه باید متحد بماند یا اصلا وجود نداشته باشد. او این حرف ها را در شصتمین سالگرد تأسیس اتحادیه اروپا زده. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا در رُم جمع شده اند تا این روز را جشن بگیرند. الن لیتل خبرنگار ویژه بی بی سی از رم از موفقیت و ناکامی اتحادیه در شش دهه گذشته می گوید.